Aktuálne ceny: Cena zlata 2327.945 USD/oz   Cena striebra 27.441 USD/oz  

Investičné zlato

Zlato - už samotné slovo vyžaruje niečo jedinečné a fascinujúce, čo na tejto planéte môžeme nájsť. Zlato je kov, ktorý fascinoval človeka a celé civilizácie od nepamäti a táto jeho funkcia pretrvala až do dnešních dní.

Investičné zlato ako správná voľba v dnešnom neistom svete

Dávne civilizácie zlato a zlaté predmety pokladali za estetický prvok ale v dnešnom dynamickom a neistom svete je jeho funkcia úplne iná. Je nástrojom moci a hlavne zdrojom bezpečia a uchovávateľom hodnoty.

Investičné zlato je forma zlata, ktorá je dnes využívána ako určitý investičný nástroj, podobne ako je tomu u cenných papierov, investicí do nehnuteľností, umeleckých diel apod. Dnes si môže potenciálny investor vybrať z dvoch kategórií, ktoré môže vhodne využiť pre svoje investície do zlata.

Jedná sa o kategóriu investičných zlatých zliatkov a investičných zlatých mincí. Tieto dve kategórie slúžia ako investícia na uloženie papierových peňazí a nejedná sa o oblasť zberateľskú alebo numizmatickú.

Investičné zlaté mince a zliatky sú hmotným aktívom, ktoré je veľmi likvidné po celom svete. Mince a zliatky sú známe medzi investormi a akceptovateľné na svetových trhoch. Môžete mať mincu z jedného konca sveta a predať ju na druhom konci sveta, známosť prináša veľkú likviditu.

Nákup investičného zlata je nákupom fyzického kovu o danej hmotnosti. Investičné zlaté zliatky a mince pochádzajú zo svetovo uznávaných rafinérií a mincovní, v Európe je to napríklad Švajčiarske investičné zlato Argor Heraeus alebo Pamp, Nemecké investičné zlato Heraeus a Rakúske investičné zlato Münze Österreich. Dlhá história a dobrá reputácia výrobcov zaisťuje akceptovateľnosť a likviditu na svetových trhoch. Cena zlata sa odvíja od aktuálneho vývoja na komoditních trhoch. Zlato je obchodované na celom svete, hlavnú a dôležitú rolu pre cenu zlata hraje tzv. Londýnský fix, ktorý sa vyhlasuje dvakrát denne v dňoch, kedy sa obchoduje a to AM (dopoludnia v 10:30) a PM (odpoludnia v 15:00). Obchodníci so zlatými zliatkami a mincami uskutočňujú svoje obchody za spotovú cenu zlata plus tzv. prémium čo je prirážka k cene.

Investícia do zlata vhodná aj pre drobných investorov

V dnešnej dobe môže nakupovať investičné zlato takmer ktokoľvek, nieje to výhrada len veľmi bohatých ľudí, ale narastá aj počet drobných investorov, ktorí sa rozhodujú investovať do zlata, pretože v žltom kove vidia istotu. Do kategórie investorov môžeme zaradiť už zmienených drobných investorov, ale tiež špekulantov, ktorí vsádzajú na rast prípadne pokles zlata a tak sa v danu chvíľu chovajú aj štáty a ich centrálne banky naprieč celým svetom. Dá sa povedať, že zlato má zastúpenie na všetkých úrovniach a jeho význam neustále narastá.

Investičné zlaté zliatky

Predávajú sa vo forme všeobecne známych zlatých tehál (anglicky gold bars, bullion), ktoré sú razené alebo liate v rôznych hmotnostiach. Investori si môžu zakúpiť zliatky o hmotnosti klasickej trójské unce (Oz) – 31,103 g, alebo potom v ďalších gramažiach 1 g, 2 g, 2,5 g, 5 g, 10 g, 20 g, 50 g, 100 g, 250 g, 500 g alebo 1.000 g.

Zliatky sú vyrábané vo svetoznámých rafinériach, ktoré spĺňajú londýnsky štandard Good Delivery (LBMA) a sú preto bez problémov akceptované na svetových trhoch. Doklady autenticity (logo dodávateľa, rafinéra, unikátníe číslo, rýdzosť, váha) sú deklarované na vrchnej strane zliatku. Cena zlata po prepočítaní na jednotku hmotnosti klesá s rastúcou hmotnosťou, keďže náklady na výrobu, zpracovanie, poistenie, prepravu, marža atd. sú vyššie u nižších hmotností, tzn. je tu vyššie prémium. Investičné zlaté zliatky sú oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Všetky námi ponúkané produkty nájdete v kategórii investičné zlaté zliatky, vrátane ďalších podrobností.

Investičné zlaté mince

Sú ďalšou formou investície do fyzického kovu. Investori ich môžu nakúpiť v trojských unciach (Oz) – 31,103 g alebo rovnako v menších hmotnostiach ako sú 1/10 Oz, 1/4 Oz, 1/2 Oz alebo v násobkoch uncí.

Investičné zlaté mince pochádzajú zo svetoznámych mincovní, ktoré razia mince v miliónových nákladoch už desiatky rokov, čo dává minciam svetový význam a likviditu. Investičné zlaté mince sú rovnako oslobodené od dane z pridanej hodnoty. Mince majú oproti zliatkom určité výhody a všetky informácie a podrobnosti k jednotlivým minciam nájdete v kategórii investičné zlaté mince.

Kvalita investičného zlata

Množstvo drahého kovu v zliatkoch sa uvádza obvykle v tisícinách. Zlato označené hodnotami 1000/1000 je zlato rýdze teda absolútne bez akýchkoľvek prímesi. Najčistejšiu (najrýdzejšiu) podobu je možné vidieť na minciach od Kanadskej kráľovskej mincovne (The Royal Canadian Mint), ktoré uvádzajú rýzosť až 999,99/1000. Jedná se teda o tzv. „päťdeviatkové“ zlato a je emitované iba vrámci zvláštnej edície mincí.

Rýdzosti zlata, evidované puncovným úradom v SR:

  • 999/1000 (24 karátové zlato): jedná sa predovšetkým o investičné zlato vo forme mincí a zliatkov
  • 986/1000 (22 a 2/3 – karátové zlato): jedná sa predovšetkým o tzv. dukátové zlato k výrobe mincí
  • 900/1000 (22 karátové zlato): využitie v šperkárskom priemysle
  • 750/1000 (18 karátové zlato): využitie v šperkárskom priemysle
  • 585/1000 (14 karátové zlato): využitie v šperkárskom priemysle

História zlata

História zlata je dlhá tisíce rokov, zlato tu bolo skôr než prví ľudia a prvé civilizácie, ktoré tento kov mohol uchvátiť a ktorý začali využívať. Môžeme povedať, že zlato putuje spolu s ľudskou civilizáciou od jej počiatku až do dnešních dní a všetko nasvedčuje tomu, že bude súčasťou ľudskej civilizácie aj v budúcnosti.

Tento drahý a vzácný kov so sebou prinášal dobré i zlé, bol zdrojom blahobytu, prosperity, moci, bohatstva, ale taktiež naopak prinášal pohromy a zkazu vo forme vojen, dobývania, drancovania a utrpenia celých národov. Dá sa povedať, že zlato má svoju temnú stranu, ktorá pretrváva.

Zlato sprevádzalo všetky staré ľudské civilizáce od starovekého Egypta po Aztécku ríšu, od indických kráľovstiev po Rím. Všade bolo zlato brané ako súčasť danej civilizácie. Bohato zdobené paláce, sochy a chrámy, to je iba malý výpočet toho, kde všade sa žltý kov objavoval. Hlavná funkcia spočívala predovšetkým v kráse a estetike.

Zlato ako platidlo

Funkcia zlata ako platidla sa objavila až postupom času a najvätší rozmach predstavovalo obdobie antického Grécka, kde sa začali rozširovať prvé mince. Na počiatku tejto novej éry obsahovali mince toľko kovu, akú mali hodnotu, postupom času sa ale pomer znižoval a bol nahradený aj inými kovmi.

Zlato ako uchovávateľ hodnoty

Dnešná funkcia zlata je predovšetkým uchovateľ hodnoty, akési bezpečné úložisko bohatstva a majetku, proti negatívnym dopadom dnešej doby, dnešného ekonomického systému a sveta. Žltý kov je dnes chápaný ako určitý "prístav bezpečia", miesto, ktoré uchovává hodnotu a ochraňuje v neistých dobách.

Od konca zlatého štandardu v 70. rokoch 20. storočia sa dostalo zlato na druhú koľaj a nastúpila éra "papieru", éra neuváženého a nekonečného tlačenia peňazí, ktoré dnes už môžeme označiť za obrovský oceán papierov. A trend neustále pokračuje aj navzdory rizikám, ktoré toto tlačenie prináša. Zlato už nie je schopné držať krok s papierovou "armádou" a preto sa stává stále viac a viac vzácnym a vyhľadávaným aktívom. Áno, mohlo by sa prizpôsobiť k hodnote peňazí, čo by viedlo k enormnému nárastu ceny, aby bola hodnota peňazí pokrytá. Tlačenie so sebou prináša ruku v ruke riziko inflácie, zadĺžovania podkopávánia finančného systému atd. Preto v dnešnej ekonomickej situácii a vývoji na finančních trhoch, je veľmi obtiažne nájsť také aktívum, do ktorého je možné investovať a ktoré prináša nielen určité zhodnotenie, ale v prvej rade ochranu bohatstva a majetku. Aktívum, ktoré je uchovávateľom hodnoty.

Investičné zlato v bezpečnostnej schránke

Stále viac a viac ľudí si tieto riziká dnešného sveta uvedomuje a hľadá práve také východisko a miesto, kde svoje bohatstvo uchráni. Dopyt po žltom kove nerastie len u drobných investorov, ale je tiež viditeľný pri celých štátoch nášho sveta. Trend se mení a je známe, že kto má zlato, ten určuje pravidla, a to si dnešné veľmoci a nielen veľmoci uvedomujú.

Držanie investičného zlata vo svete

Pozrime sa pre predstavu na 10 nejvätších držitelov zlata na svete a podiel zlata v ich rezervách v roku 2016:

India

množstvo zlata: 557,7 t
podiel na celkových rezervách štátu: 6,3 %

Nie je určite žiadnym prekvapením, že centrálna banka Indie patrí medzi štáty s najvätšími zásobami zlata na světě. India, ktorá má takmer 1,3 miliardy obyvateľov, je spolu s Čínou na pomyselnej špičke v dopyte po tomto drahom kove. Enormný nárast zájmu o zlato prináša svatobná sezóna, ktorá trvá od októbra do decembra, a tamojší festival svetiel Diwali (je päť dní trvajúca slávnosť, ktorú oslavujú hlavne hinduisti, sikhovia a džainisti. Oslavuje sa od polovice októbra do polovice novembra a je oficiálnym štátnym sviatkom v Indii, Guyane, Trinidadu a Tobagu, Malajsii, Nepále, Singapúre, na Srí Lanke a Fidži. Neodeliteľnou súčasťou slávnosti je zapaľovanie malých hlinených lampiček (divas) naplnených olejom, ktoré symbolizujú vítazstvo dobra nad zlom. Účastníci nosia pri tejto príležitosti spravidla nové šaty a navzájom se obdarovávajú sladkosťami. Pre niektoré indické finančné inštitúcie začína finančný rok práve prvým dňom Diwali, čo im má na ďalších 12 mesiacov priniesť štastie.

Holandsko

množstvo zlata: 612,5 t
podiel na celkových rezervách štátu: 61,2 %

Holandská centrálna banka v súčasnej dobe hľadá vhodné miesto pre uloženie svojho zlatého pokladu a medzitým renovuje svoje skladovacie priestory. Pomerne nedávno „repatriovala“ veľké množstvo zlata. Holandsko previezlo do vlasti 120 ton zlata v hodnote štyroch miliárd eur (111 miliard korún), ktoré malo uskladnené v trezoroch Fedu v New Yorku.

Japonsko

množstvo zlata: 765,2 t
podiel na celkových rezervách štátu: 2,4 %

Ako tretia najvätšia svetová ekonomika zaberá Japonsko ôsmu priečku v držaní žltého kovu. Tamojšia centrálna banka vykonala jedno z najagresívnejších kvantitatívnych uvoľňovaní a zároveň znížila svoje úrokové sadzby pod nulu. To rovnako pomohlo k rastu svetového dopytu po zlate.

Švajčiarsko

množstvo zlata: 1 040 t
podiel na celkových rezervách štátu: 6,7 %

Siedmu pozíciu si udržuje Švajčiarsko, ktoré má najvätšie svetové zásoby zlata v prepočte na obyvateľa. Behom druhej svetovej vojny sa táto neutrálna krajina stala centrom europského obchodu so zlatom. Dnes uskutočňuje mnoho svojích zlatých obchodov s Hongkongem a Čínou. Iba v minulom štvrťroku vykázala švajčiarska národná banka zisk vo výške 5,9 miliardy dolárov, a to predovšetkým vďaka rozsiahlym zásobám zlata.

Rusko

množstvo zlata: 1 460,4 t
podiel na celkových rezervách štátu: 15 %

Rusko patrí stabilne k veľmi aktívnym nákupcom zlata. Razantne prestavuje svoje zlaté rezervy a tento trend trvá už niekoľko rokov. V roku 2015 vykázalo vrchol v nákupe, keď pridalo do svojích zásob cca 201,6 ton zlata. Cieľom bolo zmenšiť investičné riziko a oprostiť sa od amerického dolára, pretože vzťah federácie so Západom sa od anexie Krymu vrátil k bodu mrazu. Okrem toho patrí Rusko spolu s Čínou k hlavným vlastníkom amerických dlhopisov a v poslednej dobe sa ich vo veľkej miere zbavovalo.

Čína

množstvo zlata: 1 797,5 t
podiel na celkových rezervách štátu: 2,2 %

Čína jak je známe je pokladaná za nejvätšieho svetového producenta zlata. To tiež dokazuje neustálym navyšovaním svojích zlatých rezerv. V decembri 2015 sa renminbi (Juan) pripojil k Mezinárodnému menovému fondu a je považovaný za jednu z rezervných mien. Zlaté zásoby predstavujú len asi 2,2 percenta z celkových devízových rezerv, takže je určite nutné predpokládať, že v budúcnosti sa nákupy razantne zvýšia.

Francúzsko

množstvo zlata: 2 435,7 t
podiel na celkových rezervách štátu: 62,9 %

Francúzska centrálna banka predala v posledných rokoch len veľmi málo svojeho zlata a vykazuje tendenciu zlatý výpredaj úplne zastaviť a zlato naopak navrátiť späť do krajiny.

Taliansko

množstvo zlata: 2 451,8 t
podiel na celkových rezervách štátu: 68 %

Taliansko si rovnako v priebehu rokov zachovává objem svojích zlatých rezerv. Bývalý guvernér talianskej centrálnej banky a súčasný šéf ECB Mario Draghi sa už v roku 2013 nechal počuť, že zlato je „bezpečnostnou rezervou“ a dobrou ochranou proti výkyvom dolára.

Nemecko

množstvo zlata: 3 381 t
podiel na celkových rezervách štátu: 68,9 %

Dostávame sa na druhú priečku, kde sa nachádza Nemecko. Rovnako ako Holandsko sa aj Nemecko nachádza vo fáze repatriácie svojho zlata z cudzích úložisk, vrátane New Yorku a Paríža. Iba v minulom roku previedla Bundesbank späť do krajiny 210 ton zlata..

Spojené štáty americké

množstvo zlata: 8 133,5 t
podiel na celkových rezervách štátu: 74,9 %

Prvé miesto na svete zaujímajú USA – majú toľko zlata ako Francúzsko, Taliansko a Nemecko dohromady. Podiel žltého kovu z celkových rezerv krajiny zároveň predstavuje jedno z najvyšších percent na svete (pre zaujímavosť: na druhom mieste v tomto pomere je Tadžikistán, kde kov predstavuje v rezervách viac ako 88 %). Z uvedeného prehľadu je teda zrejmé, že zlato zaujíma významnú úlohu v rezervách svetových mocností a bohatých štátov. Zlato sa nakupuje po celom svete. Dôvodom je zmienená istota, bezpečie a stabilita v nestálej dobe.Overené zákazníkmi
Dodavatelé
Obsah toho webu nie je možné v žiadnom prípade považovať za investičné doporučenie. Uverejnené články a analýzy je potrebné vnímať ako subjektívne názory zamestnancov spoločnosi SAFE HERITAGE, a.s.
44.201.97.224

Holoubek koncern