Slovenské pobočky sú otvorené len ako výdajné miesto. Ďakujeme za pochopenie. Viac informácií na stránke oznámenia.

+421 220 570 750 – zákaznícka linka

 po–pia 09:00–17:00

Informácie

 

Diskrétne balenie

Iste oceníte naše starostlivo zabalené, poistené a diskrétne označené zásielky.
 

Najväčšia ponuka

Máme najväčšiu ponuku zberateľských mincí na trhu.
 

Garancia výkupu

Čo predávame, to tiež vieme od Vás kúpiť.
 

6 predajní

Bratislava, Košice, Praha, Brno, Ostrava, Liberec
Na týchto predajniach si môžete prezrieť alebo vyzdvihnúť Váš tovar.
Prehľad puncových značiek

Zlaté medaily

Zlaté medaile sú podobne ako zlaté mince uchovateľom hodnoty a investičnou příležitosťou, pre tých, ktorí chcú uchovať svoje bohatstvo. Sú taktiež vyrábané z drahých kovov a sú razené k pripomenutiu si rôznych významných výročí, historických udalostí, osobností apod. Zahrňujú veľký okruh tém.

Rozdiel medzi zlatou investičnou mincou alebo raritnou mincou spočíva v tom, že medaila nie je nositeľom nominálnej hodnoty, teda nie je garantovaná štátom a centrálnou bankou, ktorou je vydávaná, nie je teda oficiálnym platidlom a jej akceptovateľnosť na svetových trhoch je obmedzená. Je to skôr záležitosť lokálna a jej likvidita je obmedzená na určitý trh, nie na celý svet, ako je tomu pri svetových minciach.

Hodnota zlatých medailí spočíva jednak v kove, z ktorého sú vyrobené, ďalej v počte kusov v jednej razbe a v umeleckom prevedení.

Medaile môže teda vyraziť prakticky ktokoľvek, napr. štátna inštitúcia, podnikateľský subjekt a pod.

K výrobe pamätnej medaile najprv sochár vytvorí zväčšený model do keramickej hlíny, z ktorej sa potom vytvorí odliatok zo sadry a následne je zmenšený pomocou redukčného prístroja na požadovanú veľkosť. Razidlo je následne tepelne spracované na požadovanú tvrdosť. Povrch je potom leštený a vyhladzovaný.

Pliešky kovu sa usadia do guľatého prstenca medzi vonkajšiu a vnútornú stranu razidla. Vďaka tlaku pôsobiacemu na oboch stranách je vyrobená medaila.

skrýt filtr
Prevedenie
Hmotnosť
Rok razby
Téma

Zoradiť podľa:


Mohlo by vás zaujímať - Zlaté medailyHistórie medailí – alebo medaila nie je minca...

História medailí siaha ďaleko do histórie a počiatky siahajú až do obdobia antiky. Boli razené k rôznym reprezentačným účelom, ale aj keď išlo o mince, neboli nikdy v obehu, ale uchovávali sa ako pamiatka. Boli nazývané medailóny. Prvú medailu, ktorú je možné považovaž za pamätnú, bola vytvorená v 15. storočí talianskym rytcom a sochárom Pisanellom. Na medaile stvárnil byzantského cisára Jána VIII.

Obľúbenosť medailí sa rýchlo rozšírila medzi monarchov v celej Európe. Používali ich k stvárneniu svojich vojenských úspechov, narodenia potomkov, rôznych udalostí a pod. Medaile v tej dobe slúžili ako akýsi reprezentačný prostriedok a boli väčšinou darované významným hosťom.

Veľký rozmach zažili medaile v 16. storočí, keď boli používané ako súčásť odevu, ako ozdoby a hrali teda významnú estetickú rolu. V 17. a 18. storočí bolo vyrábanie medailí brané ako dôležité aktíva štátu. Väčšina medailí bola teda vyrábaná v štátnych mincovniach a navrhovaná poprednými rytcami.

V dnešnej dobe je medaila chápaná tiež ako investičná príležitosť. Stále však tiež dochádza k zámene medzi mincami a medailami. V nasledujúcej tabuľke sa pozrieme na rozdiely a spoločné znaky, ktoré majú mince a medaile.

Parametre Zlaté medaile Zlaté mince (raritné)
Veľmi obmedzená veľkosť emisie ÁNO (v ráde kusy, desiatky,stovky, tisícky) ÁNO (v ráde kusy, desiatky, stovky, tisícky)
Vysoká kvalita razby - Proof ÁNO (špeciálna razba) ÁNO (špeciálna razba)
Originálne balenie ÁNO (originálne etue, v ktorých sú medaile dodávané) ÁNO (originálne etue, v ktorých sú mince dodávané)
Certifikát ÁNO (sú certifikované) ÁNO (sú certifikované)
Raritnosť ÁNO (obmedzená emisia, viac sa už nevyrazí) ÁNO (obmedzená emisia, viac sa už nevyrazí)
Zhodnotenie NIE VŽDY (záleží na význame a pod.) ÁNO (zhodnocujú sa v čase)
Rýchla likvidita NIE (investícia na dlhší časový horizont) NIE (investícia na dlhší časový horizont)
DPH ÁNO (zaťažené DPH) NIE (oslobodené od DPH)
Pokles ceny zlata NIE (medaila si zachováva aj pri poklese ceny kovu hodnotu, neklesá, v čase narastá NIE (minca si zachováva aj pri poklese ceny kovu hodnotu, neklesá, v čase narastá)
Nominálna hodnota NIE (bez nominálnej hodnoty) ÁNO (nominálna hodnota)
Oficiálne platidlo NIE (nie je oficiálne platidlo) ÁNO (oficiálne platidlo danej krajiny)
Razba – oficiálna autorita NIE (môže raziť štátna inštitúcia, súkromný subjekt a pod.) ÁNO (uznateľná zákonom, garancia centrálnych bánk, štátu)
Celosvetová známosť u investorov NIE (lokálny charakter) ANO ÁNO (celosvetová akceptovateľnosť)