Aktuálne ceny: Cena zlata 2327.59 USD/oz   Cena striebra 27.3765 USD/oz  
  Zlaťáky    Obehové mince a bankovky     Budovanie československej meny - Karel Engliš bankovka 100 Kč emisie 2022
Limitovaná edícia

Budovanie československej meny - Karel Engliš bankovka 100 Kč emisie 2022

12:49
posledná aktualizácia ceny
005806
kód produktu


Skladom Vypredané

Aktuálne nie je možné tento produkt objednať.

Dostupnosť na predajniach

NIE JE SKLADOM

Pozrite si produkt

Podrobný popis

Pamätná bankovka Budovanie československej meny - Karel Engliš

Bankovka 100 Kč vzor 2022

Na ľavej strane bankovky je portrét Karla Engliša, československého ministra financií a neskôr guvernéra Národnej banky československej. Je vytlačená hĺbkovou tlačou tmavohnedej farby. Text "KAREL ENGLIŠ" je umiestnený vľavo od portrétu a je tiež vytlačený tmavohnedou farbou. Vpravo od portrétu sa nachádza budova ústredia Českej národnej banky v Prahe so sochou belasého muža s levom, ktorá je tlačená z hĺbky v odtieňoch zelenej, okrovej a hnedej farby. Okolo plastiky je v riadkoch opakujúci sa pozitívny a negatívny mikrotext predstaviteľov centrálnej banky od roku 1919 do roku 2022. V spodnej časti budovy je hologram Rádu Tomáša Garrigue Masaryka III. triedy, vzor 1990, s portrétom T. G. Masaryka v ľavom profile. Vpravo od budovy je vytlačená časť sliezskej orlice v odtieňoch tmavohnedej farby. Na spodnom okraji bankovky je vľavo drobným písmom tmavohnedej farby vytlačené meno autora výtvarného návrhu bankovky "EVA HAŠKOVÁ INV." a vpravo meno rytca "MARTIN SRB SC.". Na pravej strane návrhu tlače je v dvoch riadkoch text označujúci nominálnu hodnotu bankovky "Sto českých korún" a pod ním v dvoch riadkoch text označujúci názov emisnej banky "Česká národní banka". Plocha pre písmeno "STO" je vyplnená opakujúcim sa mikrotextom "STO". Vpravo od hologramu je označenie zástupcu vydávajúcej banky textom "GUVERNÉR" a faksimile jeho podpisu. Rok vydania bankovky "2022" je umiestnený pod textom "GUVERNÉR". Všetky uvedené texty sú vytlačené hĺbkovou tmavohnedou tlačou. Na páse pri pravom okraji bankovky je negatívne vyznačené číslo "100" a opakujúci sa poltext "100". Podtlač bankovky je vytlačená z jemnozrnnej plochy v odtieňoch zelenej, hnedej a okrovej farby.

V hornej časti kupónu je hĺbkovou tlačou v odtieňoch zelenej farby vytlačený nominál "100", ktorý označuje nominálnu hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplnená opakujúcim sa mikrotextom "KE". V spodnej časti kupónu je v tmavohnedej farbe v kruhovej ploche do hĺbky vytlačený kvet sasanky. V kruhovej ploche s kvetom sasanky je umiestnený skrytý vzor, ktorý pri určitom uhle dopadu svetla vytvára tmavú alebo svetlú číslicu "100".

Na rubovej strane bankovky je v strede tlače vytlačený obraz dvojice obrov z priečelia Clam-Gallasovho paláca v Prahe. Naľavo od vyobrazenia dvojice obrov je vytlačené priečelie Clam-Gallasovho paláca v Prahe, bývalého sídla Ministerstva financií Československej republiky. Naľavo od súsošia v hornej časti je veľký štátny znak Českej republiky. Fasáda Clam-Gallasovho paláca, socha a štátny znak sú vytlačené do hĺbky tmavohnedou farbou. Číslo "100" a opakujúci sa mikrotext "100" sú negatívne vyznačené na páse pri ľavom okraji bankovky. Rovnobežne so spodnou stranou bankovky je v spodnej časti uvedený text "BANKOVKY SA ZABEZPEČUJÚ PODĽA ZÁKONA". Na spodnom okraji bankovky je vľavo drobným písmom vytlačený text "© ČESKÁ NÁRODNÁ BANKA", uprostred text "STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, STÁTNÍ PODNIK, PRAHAHA" a vpravo meno rytca "MARTIN SRB SC.". Všetky uvedené časti tlačiarenského vzoru a výplne intaktných kontúr sú vytlačené plošnou tlačou v odtieňoch zelenej, okrovej, oranžovej, hnedej a modrej farby.

Číslo "100" označujúce nominálnu hodnotu bankovky je vytlačené hĺbkovou tlačou v odtieňoch zelenej a okrovej farby v hornej časti kupónu. Plocha medzi číslicami je vyplnená opakujúcim sa mikrotextom "100".

Označenie série bankoviek dvoma veľkými písmenami abecedy a dvojmiestne číslo a šesťmiestne sériové číslo bankovky sú vytlačené vodorovne v pravej dolnej časti kupónu a zvisle v ľavej hornej časti. Dve označenia sérií a sériové čísla bankoviek sú vytlačené čiernou farbou zhora.

Karel Engliš (1880 - 1961) bol český ekonóm, politik a minister financií vo viacerých prvorepublikových vládach. Významne sa zaslúžil o vznik Československej republiky z politického, finančného a menového hľadiska.

Narodil sa v Hrabyni na Opavsku v rodine mäsiara ako jedno z desiatich detí. Skromné pomery v početnej rodine formovali jeho osobné a verejné názory v neskorších rokoch.
Po absolvovaní Právnickej fakulty Karlo-Ferdinandovej univerzity začal svoju profesionálnu kariéru na Zemskom štatistickom úrade, odkiaľ prešiel na ministerstvo obchodu vo Viedni. V roku 1910 bol povýšený na mimoriadneho profesora na Vysokom učení technickom v Brne, kde následne pôsobil ako profesor a dekan.

Do aktívnej politiky vstúpil ako poslanec Moravského zemského snemu v roku 1913. V roku vzniku novej republiky bol zvolený za poslanca Národného zhromaždenia za Národnodemokratickú stranu. V tom istom čase, s rozpadom Rakúsko-Uhorska, osobne podporoval realizáciu snáh T. G. Masaryka o založenie univerzity v Brne. V roku 1919 sa stal prvým rektorom Masarykovej univerzity. V máji 1920 bol prvýkrát vymenovaný za ministra financií, ktorý túto funkciu opakovane zastával až do roku 1931. Jeho veľkým oponentom a spolupracovníkom bol zástanca deflačnej politiky Alois Rašín, ktorého si napriek ich názorovým rozdielom veľmi vážil. Po odchode z vlády pôsobil v rokoch 1934 až 1939 ako guvernér Národnej banky československej. Počas svojho pôsobenia vo funkcii ministra a guvernéra Karel Engliš okrem iného presadzoval novú daňovú politiku a stabilizáciu československej meny.

Druhú svetovú vojnu strávil Karel Engliš v ústraní ako penzista. V roku 1947 sa nakrátko stal rektorom Karlovej univerzity. V roku 1952 sa presťahoval do rodnej Hrabyne, kde 13. júna 1961 v zabudnutí zomrel.


Špecifikácia produktu

Nominálna:
100 Kč
Tlač:
STC Praha
Emisia:
2022
Náklad:
20 000 ks
Autor:
Eva Hašková
Rozmer:
194 x 84 mm
Krajina pôvodu:
Česká republika
Emitent:
ČNB
Téma:
Pamětní bankovky

Žiadanka

Vyplnenie žiadanky pre Vás nie je záväzné.

Výkupný formulár

Radi od vás vykúpime investičné kovy zakúpené u nás ale aj u konkurencie. Naši zákazníci vždy dostanú najvyššiu možnú cenu ponúkanú v danom čase. Vyplňte formulár nižšie a my Vás budeme kontaktovať. Ďakujeme za dôveru.Overené zákazníkmi
Dodavatelé
Obsah toho webu nie je možné v žiadnom prípade považovať za investičné doporučenie. Uverejnené články a analýzy je potrebné vnímať ako subjektívne názory zamestnancov spoločnosi SAFE HERITAGE, a.s.
44.201.97.224

Holoubek koncern