Aktuálne ceny: Cena zlata 2319.645 USD/oz   Cena striebra 27.2215 USD/oz  

2. diel - Ako preplávať svetom investičných kovov

Blog
2.1.2024 | Ing. Jakub Petruška, Zlaťáky

Investičné zliatiny a mince sú vysoko likvidné produkty, ktoré sa dajú okamžite vymeniť za hotovosť. Na trhu sú však dostupné aj zberateľské mince s obmedzeným nákladom desiatok, stoviek alebo tisícok kusov na celom svete. V tomto prípade už nehovoríme len o kovoch, ale aj o pridanej hodnote, stanovenej z umeleckého a zberateľského hľadiska. V druhom diele našej trojdielnej série vás prevedieme Modernou a historickou numizmatikou, v ktorej sa mince môžu zhodnotiť vysoko nad kov, čo ale samozrejme závisí od dopytu a ponuky po danom titule.Trojdielna séria pre začínajúcich investorov do drahých kovov vás prevedie týmito témami:

1. diel: Vstup do sveta investícií a ako začať
2. diel: Moderná a historická numizmatika
3. diel: Diverzifikácia portfólia

Moderná a historická numizmatika

Numizmatika je fascinujúca oblasť, historická veda, ktorá sa zaoberá platobnými prostriedkami a to naprieč jednotlivými epochami ľudstva. Svoj základ má v zbieraní, skúmaní a štúdiu mincových artefaktov, čo nám dáva možnosť hlbšie sa ponoriť do ďalekej minulosti a pokúsiť sa vysledovať, aká bola doba, v ktorej mince a medaily uzreli svetlo sveta. Numizmatika je jednou z mnohých vied, ktorá nám odhaľuje minulosť a pomáha nám ju dnes lepšie spoznať.

Záber numizmatiky je veľmi rozsiahly a obrovský. Každá civilizácia, ríša mala svoje mince, ktoré predstavovali časť ich kultúry, ktoré nám teraz môžu poodhaliť dávne tajomstvá. Avšak aj moderná doba prináša nové obzory a moderná numizmatika si postupne razí cestu k zhodnoteniu. Nenesie si iba historickú hodnotu, ale aj umelecké stvárnenie, na ktorom môžeme pozorovať excelentné zručnosti mincových majstrov.


Numizmatika a investície 

V dnešnej dobe numizmatika predstavuje nielen koníček, ale tiež môže byť cestou k investovaniu. Mince nie sú iba cenné, zahŕňajú v sebe aj umelecké a historické kúzlo. Numizmatika tak prináša nielen miesto na bezpečné uloženie finančných prostriedkov a ochranu proti negatívnym vplyvom dnešného globálneho sveta, ale aj potenciál na zhodnotenie.
Avšak aj tu je potrebné si nastaviť určité priority a zodpovedať mnoho otázok, kým do tejto oblasti skutočne budeme investovať. Zbierať je možné akékoľvek mince, z rôznych období, vytvárať ucelené zbierky a tým zvyšovať ich potenciálnu hodnotu. Avšak je potrebné mať na pamäti, že numizmatika je veľmi rozsiahly odbor a hodnota sa odvíja od rôznych faktorov. Nie je historická minca, ako historická minca. To isté platí pre dnešnú modernú numizmatiku.


Ako teda túto oblasť správne uchopiť?

V prvom rade si treba povedať, aký som v tejto oblasti zdatný. Či mám s numizmatikou nejaké skúsenosti, alebo nie. Od toho sa potom odvíja stratégia investície. Ak som začiatočník, odporúča sa zamerať sa v prvom rade na menej nákladné mince. Taký potenciál prinášajú skôr bežné mince z kategórie investičných. Avšak aj tie prinášajú možnosť zberateľstva. Napriek tomu, že sa jedná iba o hodnotu kovu, v prípade, že niekomu chýba konkrétny ročník danej mince, môže sa hodnota navýšiť aj o časť zberateľskú. Všetko závisí od dopytu a ponuky.

Výber oblasti numizmatického záujmu. Ako už bolo povedané, každá historická etapa so sebou prináša aj konkrétne mince. Preto je potrebné zvážiť, na ktorú sa chcem zamerať a do ktorej potenciálne vložím svoje prostriedky.

Horizont investície. Dĺžka investície hrá jednu z hlavných rolí v rozhodovaní sa o investovaní. Pokiaľ sa chcem numizmatike venovať dlhodobo, je za to, aby sa stala súčasťou celkového portfólia, pretože to nie je záležitosť na krátku dobu a zaberie nielen veľa času, ale tiež bude blokovať finančné prostriedky na dlhšiu dobu. 

Koľko môžem a som ochotný do tejto oblasti vložiť finančných prostriedkov. Musím myslieť na to, že aj keď viem, že prostriedky nebudem potrebovať roky, môže sa stať, že sa dostaví nečakaná situácia. Teda aj tu platí základ diverzifikácie portfólia a numizmatiku je potrebné doplniť aj klasicky likvidnými investičnými produktmi.

Zmapovanie si trhu. Zistiť si, kde budem dané mince kupovať. Či na aukciách, v numizmatických obchodoch, inzercii atď. Je nutné mať istotu, že to čo kupujem a do čoho ukladám svoje prostriedky je skutočné v poriadku a eliminujem tak riziká možného podvodu.

Tuzemská a zahraničná numizmatika 

Vzácne zlaté a strieborné mince, ktoré sa razia v obmedzenom množstve, pochádzajú z rôznych častí sveta vrátane Českej a Slovenskej republiky. Dá sa povedať, že ponuka kategórie zlatých mincí zo zahraničia a strieborných mincí zo zahraničia prináša svet ako na dlani. Zlaté mince a strieborné mince NBS sú dedičstvom našej vlasti. Mince ČNB sú zlatým a strieborným pokladom nášho najbližšieho suseda.
Každá z týchto mincí môže byť odrazom kultúry, histórie a jedinečnosti krajiny, z ktorej pochádza, a doby, v ktorej bola vyrazená. Môže tiež vyjadrovať všeobecne zrozumiteľné a nadčasové témy z oblasti prírody, vedy a techniky alebo popkultúry. Zberateľské mince sú jedinečné a okrem tradičných investičných mincí v sebe skrývajú aj významný potenciál budúceho zhodnotenia. Produkty numizmatiky nie sú založené len na hodnote kovu, ale aj na jedinečnosti a vzácnosti, ktoré poskytujú príležitosti na rast trhovej hodnoty.

Pamätné mince sa razia pri rôznych príležitostiach, výročiach alebo sú venované významným osobnostiam. Každoročne sa vydávajú ďalšie a ďalšie vzácne mince, ktorých je veľmi málo a ktorých kontext s dobou sa už nikdy nezopakuje. V tom je krása numizmatiky, čím menej kusov, tým je minca vzácnejšia a žiadanejšia.

Pozrime sa na rozdiely medzi zberateľskými a investičnými mincami

ParametreNumizmatikaInvestičné mince
Veľmi obmedzený nákladÁNO (v jednotkách, desiatkach a stovkách kusov)NIE (v miliónoch kusov)
Vysoká kvalita razby - proofÁNO (špeciálne raznice sa používajú špeciálne pre najvyššiu kvalitu razby)NIE (bežná kvalita, hromadná výroba)
Originálne balenieÁNO (zberateľské obaly, v ktorých sa mince dodávajú)NIE (až na niektoré výnimky, žiadne etue)
CertifikátÁNO (mince sú certifikované a často číslované)NIE (až na niektoré výnimky nie sú certifikované)
VzácnosťÁNO (striktne limitovaná emisia)NIE (razia sa nepretržite alebo vo vysokom náklade)
Hodnotenie ÁNO (mince by mali časom zhodnotiť svoju hodnotu nad hodnotu kovu, ale všetko závisí od dopytu po danom titule)NIE (len cena kovu v aktuálnom čase)
Rýchla likviditaNIE (investícia na dlhší časový horizont)ÁNO (okamžitá likvidita)
DPHzlato NIE (oslobodené od DPH), striebro ÁNO (s DPH)zlato NIE (oslobodené od DPH), striebro ÁNO (s DPH)
Pokles ceny zlataNIE (minca si zachováva svoju hodnotu aj pri poklese ceny kovu, má stúpajúcu tendenciu v čase)ÁNO (hodnota mince tiež klesá - je priamo závislá od spotovej ceny kovu)

Vidíme teda, že raritné mince sú investíciou na dlhší časový horizont, predstavujú však veľmi dobrý potenciál zhodnotenia v porovnaní s klasickými investičnými mincami, ktoré si v danom momente držia len hodnotu kovu. Je dobré si uvedomiť, že pri investovaní do zlata, alebo striebra je dôležité zabezpečiť si predovšetkým likviditu. Majte vo svojom portfóliu investičné tehličky, mince a tento základ doplňte vhodnými numizmatickými raritami. Odporúčame dodržiavať túto postupnosť, pretože ak potrebujete hotovosť, môžete investičné produkty ľahšie a rýchlejšie predať.investíciou na dlhší časový horizont

Ak už investujete, mali by ste z týchto dôvodov zvážiť aj otvorené numizmatické možnosti. Cena zberateľských predmetov sa udrží aj v prípade poklesu kovov na burze. Vzhľadom na ich vzácnosť nie sú závislé výlučne od ceny kovu, a preto ich hodnota časom rastie. Tak ako pri každej inej dlhodobej investícii, aj pri numizmatike je potrebné starostlivo zvážiť, akú sumu peňazí je človek schopný do nej vložiť. Nie je výhodné kúpiť mincu a potom ju predať. Aj v krátkodobom horizonte však môže dôjsť k veľkému nárastu ceny - všetko ovplyvňuje ponuka a dopyt. Potenciál zhodnotenia ovplyvňuje výber titulu, počet vyrazených kusov a záujem skúsených zberateľov aj laikov. Ako už bolo spomenuté, likvidita je nižšia, keďže predaj prebieha napríklad formou aukcie alebo zásielok.

Opísané mince predstavujú modernú formu numizmatiky. Treba však spomenúť aj historické mince z celého sveta. Mince z dôb dávno minulých možno označiť za skutočné poklady, ktoré nesú autentickosť historických epoch veľkých ríš a dobytých krajín. Sú to mince, ktoré prešli stáročiami a tisícročiami a sú dedičstvom našich predkov. Mince, ktoré zažili obdobia rozkvetu i úpadku, a sú tak nemými pamätníkmi ľudstva.
Ak niekto takúto mincu získa alebo uvažuje o jej zaradení do svojho portfólia, kladie si otázky. Kto vlastnil túto mincu predo mnou? Kto ju držal v rukách? Akými zvratmi histórie prešla? Jednoducho povedané, táto numizmatická minca v sebe skrýva skutočnú históriu a nevyčísliteľnú hodnotu. Ale ako to už pri modernej numizmatike býva, vždy záleží na konkrétnom titule, počte vyrazených kusov a tiež na stave zachovania.

Záverečný diel vás upozorní na dôležitosť rozloženia finančných prostriedkov do viacerých investičných nástrojov.Další aktuality
Overené zákazníkmi
Dodavatelé
Obsah toho webu nie je možné v žiadnom prípade považovať za investičné doporučenie. Uverejnené články a analýzy je potrebné vnímať ako subjektívne názory zamestnancov spoločnosi SAFE HERITAGE, a.s.
3.238.117.130

Holoubek koncern